Help TBC-patiënten, ook in oorlogsgebieden

De oorlog in Oekraïne woedt inmiddels al weer vele maanden. Het leed dat wij aan
ons voorbij zien trekken, is hartbrekend. Oorlog heeft altijd een zware impact op vrouwen en
kinderen en raakt altijd het hardst kwetsbare groepen zoals personen met tuberculose (TBC).

Een project van KNCV Tuberculosefonds – ASCENT – was al gaande in Oekraïne tijdens het
uitbreken van de oorlog. Het gaat zelfs onder de huidige zware omstandigheden door. Het
doel van het project is om in diverse landen waaronder Oekraïne, vast te stellen hoe digitale
tools TBC-patiënten kunnen helpen om hun medicijnen tot het einde van hun behandeling
te blijven innemen.

In Oekraïne gebeurde dit met een ‘slimme pillendoos’. Hierin zitten alle te slikken medicijnen voor een bepaalde periode. Wanneer de patiënt zijn medicijnen op de gezette tijd een keer vergeet, geeft de pillendoos een alarm af, wat de patiënt herinnert om de medicijnen als nog te nemen. Neemt de patiënt ook na het horen en zien van het signaal de medicijnen niet, dan zendt de pillendoos een bericht naar de gezondheidswerker van het project die de patiënt benadert om uit te zoeken waarom hij of zij de medicijnen niet heeft ingenomen.

Tijdens de oorlog zagen we iets bijzonders gebeuren. De patiënten hechtten zich steeds meer aan de pillendoos. Ze vertrouwden erop. Ze wisten dat als ze opeens moesten vluchten, ze al
hun medicatie zorgvuldig bij elkaar hadden. Bovendien voelden ze zich minder alleen omdat er iemand zich toch dagelijks om hen bleef bekommeren en hen hielp de o zo belangrijk TBC-medicijnen te blijven innemen.

Zonder voldoende financiële middelen kunnen we de strijd tegen TBC niet winnen en
belangrijke projecten zoals ASCENT niet uitvoeren. Elke dag weer helpen we TBC-patiënten,
waarbij sommigen zich in extreem moeilijke situaties bevinden zoals de bovengenoemde
patiënten in Oekraïne. Uw steun blijft onmisbaar. Helpt u mee? Ga dan naar onze doneerpagina en draag bij aan een wereld vrij van TBC!

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.