10.2 Opleidingseisen arts tbc-bestrijding

In dit document worden de opleidingseisen voor de scholing in het tuberculoseprofiel beschreven, die de Vereniging van Artsen Werkzaam in de Tbc-bestrijding (VvAwT) stelt aan artsen Maatschappij en Gezondheid (AMG) die de functie ‘arts tuberculosebestrijding’ gaan uitoefenen.