10.5 Veldnorm voor sociaal verpleegkundigen werkzaam in de tbc-bestrijding

Veldnorm opgesteld door de beroepsvereniging, gaat in op eisen die gesteld worden aan het minimaal aantal verrichtingen. Geeft ook een link aan met het kwaliteitsregister.