10.7 Inwerkprogramma medisch-technisch medewerker tuberculosebestrijding

Dit document bevat leerdoelen en een praktische planning (inclusief aftekenlijsten) voor de inwerkperiode van MTM ’ers werkzaam in de tbc-bestrijding. Tevens is er een inleiding opgenomen met achtergrondinformatie over de taken van de GGD, de afdeling tbc-bestrijding en de MTM’er.