Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

10.7 Inwerkprogramma medisch-technisch medewerker tuberculosebestrijding

Dit document bevat leerdoelen en een praktische planning (inclusief aftekenlijsten) voor de inwerkperiode van MTM ’ers werkzaam in de tbc-bestrijding. Tevens is er een inleiding opgenomen met achtergrondinformatie over de taken van de GGD, de afdeling tbc-bestrijding en de MTM’er.