11.4 Werkinstructie gebruik voorlichtingsmaterialen

In 2011 is er door KNCV Tuberculosefonds een evaluatie gedaan van het gebruik van voorlichtingsmaterialen. Eén van de punten die hieruit naar voren kwam was de behoefte aan een standaard voor het gebruik van voorlichtingsmaterialen. De werkgroep voorlichting van de CPT heeft met deze werkinstructie geprobeerd ‘een state of the art’voor het gebruik van voorlichtingsmateriaal neer te zetten.