11.5 Informatieprotocol tbc-screening, inclusief LTBI

Dit protocol van GGD/GHOR Nederland beschrijft hoe cliënten die een tbc-onderzoek ondergaan bij de GGD worden voorgelicht.