Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

3.11 Handleiding DIR

In de handleiding Diagnoses, Interventies en Resultaten van zorg (DIR) worden drie verpleegkundige standaarden specifiek voor de tuberculosebestrijding beschreven, te weten Therapietrouw, Therapie-ontrouw en Dreigend Infectiegevaar.