3.13 Randvoorwaarden Isolatie-units voor gedwongen opname tuberculose in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

De richtlijn beschrijft aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan in geval van een gedwongen opname van een tuberculosepatiënt. Er worden voorwaarden genoemd waaraan de instelling die de patiënt opneemt moet voldoen. Tevens worden voorwaarden genoemd waaraan het zorgteam moet voldoen. Tot slot worden voorwaarden genoemd die voor de inzendende GGD gelden.