3.14 Richtlijn Tuberculose-HIV

In deze richtlijn worden o.a. de diagnostiek van tuberculose bij HIV-geïnfecteerden, de interacties en de toxiciteit van de gelijktijdige behandeling van de HIV-infectie en tuberculose of latente tuberculose-infectie (LTBI) beschreven.