Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

6.1 TBC-risicogroepenbeleid

Dit document geeft een beknopt overzicht van de preventieve interventies gericht op risicogroepen voor tuberculose. In tabel 3 is per risicogroep het beleid samengevat met een verwijzing naar het desbetreffende richtlijndocument elders in de Regelgeving Praktische Tuberculosebestrijding (RPT).