Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

6.9 Richtlijn reizigers naar tbc-endemische gebieden

In deze richtlijn zijn de aanbevolen interventies voor reizigers beschreven. In stappenplannen en stroomschema’s zijn de diverse interventies vervolgens uitgewerkt.