6.9 Richtlijn reizigers naar tbc-endemische gebieden

In deze richtlijn zijn de aanbevolen interventies voor reizigers beschreven. In stappenplannen en stroomschema’s zijn de diverse interventies vervolgens uitgewerkt.