8.3 WIP richtlijn Tuberculose: preventie van aerogene transmissie

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/WIP_Richtlijnen/WIP_Richtlijnen/Ziekenhuizen/WIP_richtlijn_Tuberculose_ZKH

Deze richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft tot doel om de kans op besmetting met tuberkelbacteriën te verkleinen bij patiënten, bezoekers en medewerkers in ziekenhuizen en tuberculosecentra door het toepassen van infectiepreventie-en arbomaatregelen die zijn gericht op het voorkomen van verspreiding van tuberkelbacteriën. Richtlijn is te benaderen via bovenstaande link.