9.2 Kwaliteitsprofiel tuberculosebestrijding

In dit profiel wordt beschreven aan welke eisen een afdeling tbc-bestrijding van een GGD minimaal moet voldoen o.a. op het gebied van werkwijzen, toegankelijkheid, klantgerichtheid, deskundigheid en verantwoordelijkheid, veiligheid, ethische aspecten en evaluatief onderzoek.