9.3 Reglement visitaties van REC’s (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding

In het reglement staan doel, uitvoering en kader van het proces van visiteren binnen de tbc-bestrijding beschreven.