Besluit Publieke Gezondheid

In deze AMvB worden de taken van de GGD en de eisen die aan de diverse deskundigen worden gesteld uitgewerkt, zie voor dit laatste artikel 17, lid 3 b,c.
http://wetten.overheid.nl