Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Besluit Publieke Gezondheid

In deze AMvB worden de taken van de GGD en de eisen die aan de diverse deskundigen worden gesteld uitgewerkt, zie voor dit laatste artikel 17, lid 3 b,c.
http://wetten.overheid.nl