Besluit stralingsbescherming

In deze AMvB worden enkele artikelen uit de Kernenergiewet, Arbeidsomstandighedenwet en de wet BIG uitgewerkt, o.a. regels m.b.t. de vergunning, toezicht en regels m.b.t. ontvangen stralingsdoses.
http://wetten.overheid.nl