Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Besluit stralingsbescherming

In deze AMvB worden enkele artikelen uit de Kernenergiewet, Arbeidsomstandighedenwet en de wet BIG uitgewerkt, o.a. regels m.b.t. de vergunning, toezicht en regels m.b.t. ontvangen stralingsdoses.
http://wetten.overheid.nl