Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Besluit uitvoering Kwaliteitswet Zorginstellingen

In deze AMvB wordt uitgewerkt welke vormen van hulp worden aangewezen door de Kwaliteitswet Zorginstellingen zoals o.a. publieke gezondheidszorg, diverse bevolkingsonderzoeken en ambulante verslavingszorg.
http://wetten.overheid.nl