Besluit uitvoering Kwaliteitswet Zorginstellingen

In deze AMvB wordt uitgewerkt welke vormen van hulp worden aangewezen door de Kwaliteitswet Zorginstellingen zoals o.a. publieke gezondheidszorg, diverse bevolkingsonderzoeken en ambulante verslavingszorg.
http://wetten.overheid.nl