Besluit wet bevolkingsonderzoek

In deze AMvB worden zaken met betrekking tot de Wet op het bevolkingsonderzoek uitgewerkt, met name het informeren van de cliënt en de procedure van aanvragen.
http://wetten.overheid.nl