Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Besluit wet bevolkingsonderzoek

In deze AMvB worden zaken met betrekking tot de Wet op het bevolkingsonderzoek uitgewerkt, met name het informeren van de cliënt en de procedure van aanvragen.
http://wetten.overheid.nl