Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

De tbc bloedtest. Doe even een simpele tbc-test: dat is beter voor ons allemaal

Onderzoek op tuberculose kan door het afnemen van een bloedtest. De bloedtest kan aantonen of men besmet is met de tuberculosebacterie. De tekst en beeld wordt uitgelegd hoe men wordt uitgenodigd voor het bloedonderzoek, wat er gebeurt voorafgaand aan de bloedafname en hoe de bloedafname plaatsvindt. De folder is een onderdeel van een vierluik waarin uitleg wordt gegeven over het belang en de wijze van onderzoek op tuberculose bij vluchtelingen.