Keuringsreglement voor de Zeevaart

In deze ministeriële regeling is in artikel 9 de keuring rondom tuberculose uitgewerkt, dit dient alleen plaats te vinden bij keurlingen afkomstig uit of wonend in risicogebieden.