Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Kwaliteitswet Zorginstellingen

In deze wet is vastgelegd wat onder verantwoorde zorg wordt verstaan, dat zorginstellingen de kwaliteit van de door hen geleverde zorg moeten bewaken, dat zij jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag moeten maken. Beschreven wordt hoe de handhaving van en toezicht op het kwaliteitsbeleid wordt vormgegeven, alsook de bevoegdheden tot bestuurlijk ingrijpen.
http://wetten.overheid.nl