Tegen de Tuberculose 2018 nummer 3

Klik hier voor het volledige nummer.

2 ) Redactioneel. Connie Erkens

3) Union-Congres 2018 roept wereldleiders op tot actie.

4) Thijs Bleiker (1923-2018), afscheid van een gezaghebbend tbc-bestrijder. Jaap F. Broekmans

5) Toename tuberculose bij alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Eritrea. Bert Wolters, Yvonne Aartsma, Rob van Hest, Henrieke Schimmel, Rianne van Hunen, Gerard de Vries

6) Tuberculose onder gezondheidswerkers: Lessen voor infectiepreventie. Gerard de Vries, Rianne van Hunen

7) Versnellen van tbc-opsporing in Ghana (deel 2). Maurits Verhagen

8) Tweede kamerlid Anne Kuik wordt ‘tering-ambassadeur’

9 Geneesmiddelenbewaking is deel van goede farmacotherapie. Melden van bijwerkingen. Linda Harmark

10) ‘ TB Truths’: Patiëntenervaring met tuberculose en zorg in Afrika beneden de Sahara. Lianne Cremers

11)  Gastheerrespons op tuberculose in relatie tot gevoeligheid, transmissie en sterfte. Arjan van Laarhoven

12) Diëtetiek in tuberculosecentrum Beatrixoord in Haren. Ondervoeding verdient veel meer aandacht. Lies ter Beek

13) Opinie. Wat is de andere kant van het gelijk? TBC-screening bij start immunosuppressie. Paul van der Valk

14) Gedwongen opnames voor tuberculose in Nederland, 2000-2017. Gerard de Vries. Marleen Bakker, Erik Huisman, Onno Akkerman

15) De klinische les. Tuberculose en gedwongen isolatie in het kader van de Wet publieke Gezondheid. Marleen Bakker, Giovanni Morbano, Gerard de Vries

16) Tuberculose in Nederland. Henrieke Schimmel, Erika Slump

17) KNCV Portret Jeroen van Gorkom