Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Tuchtrechtbesluit BIG

Deze AMvB regelt voorwaarden inzake tuchtrechtspraak en maatregelen wegens ongeschiktheid.
http://wetten.overheid.nl