Uitgeschreven script MijnCPT

Uitgeschreven tekst behorend bij instructievideo inlogprocedure MijnCPT.