Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Voorschrift Vreemdelingen 2000

In deze ministeriële regeling zijn de landen aangegeven die uitgezonderd zijn van het verplichte tbc-onderzoek zoals beschreven in het Vreemdelingenbesluit 2000.
http://wetten.overheid.nl