Vreemdelingenbesluit 2000

In deze AMvB zijn met name de artikelen 3.21/3.23/3.30/3.79 en 4.46 van belang vanwege de verplichting voor een vreemdeling zich te laten onderzoeken op tuberculose. (zie voor de landen die zijn uitgezonderd het Voorschrift Vreemdelingen 2000). In artikel 4.47 staat hoe de aanmeldingsprocedure bij binnenkomst in Nederland is.
http://wetten.overheid.nl