Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Vreemdelingenbesluit 2000

In deze AMvB zijn met name de artikelen 3.21/3.23/3.30/3.79 en 4.46 van belang vanwege de verplichting voor een vreemdeling zich te laten onderzoeken op tuberculose. (zie voor de landen die zijn uitgezonderd het Voorschrift Vreemdelingen 2000). In artikel 4.47 staat hoe de aanmeldingsprocedure bij binnenkomst in Nederland is.
http://wetten.overheid.nl