Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Vreemdelingencirculaire 2000 (A)

Dit betreft een circulaire waarin allerlei zaken uit de Vreemdelingenwet nader zijn uitgewerkt. Van belang bij aanvragen in het kader van art. 64 van de Vreemdelingenwet is met name artikel A3, 7.5 en het model M54 formulier.
http://wetten.overheid.nl