Vreemdelingenwet 2000

Deze wet beschrijft de procedure rondom de toegang tot en het verblijf in Nederland. Ook toezicht hierop wordt uitgewerkt, inclusief vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende maatregelen. Ook bepalingen m.b.t. vertrek, uitzetting en ongewenst verklaring worden besproken. In artikel 64 van deze wet wordt de mogelijkheid genoemd van uitstel van uitzetting in verband met gezondheidsredenen.
http://wetten.overheid.nl