Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Vreemdelingenwet 2000

Deze wet beschrijft de procedure rondom de toegang tot en het verblijf in Nederland. Ook toezicht hierop wordt uitgewerkt, inclusief vrijheidsbeperkende en vrijheidsbenemende maatregelen. Ook bepalingen m.b.t. vertrek, uitzetting en ongewenst verklaring worden besproken. In artikel 64 van deze wet wordt de mogelijkheid genoemd van uitstel van uitzetting in verband met gezondheidsredenen.
http://wetten.overheid.nl