Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Wet bescherming persoonsgegevens

Deze wet regelt allerlei vormen van omgang met persoonsgegevens, onder andere het verzamelen van gegevens, het bewaren, raadplegen en het verstrekken ervan aan derden.
http://wetten.overheid.nl