Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Deze wet stelt regels rondom de behandeling van klachten van cliënten van zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg.
http://wetten.overheid.nl