Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Deze wet schrijft over registratie en titelbescherming; zij beschrijft op welke beroepen deze registratie en titelbescherming van toepassing is. Andere zaken die in de wet worden behandeld zijn: voorbehouden handelingen, kwaliteit van de beroepsuitoefening, tuchtrechtspraak en maatregelen wegens ongeschiktheid en strafbepalingen.
http://wetten.overheid.nl