Wet op het bevolkingsonderzoek

De wet beschrijft wat een bevolkingsonderzoek is en welk bevolkingsonderzoek vergunning plichtig is. Het waarom van een vergunningsaanvraag en de procedure van de aanvraag wordt aangegeven.
http://wetten.overheid.nl