Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Wet op het bevolkingsonderzoek

De wet beschrijft wat een bevolkingsonderzoek is en welk bevolkingsonderzoek vergunning plichtig is. Het waarom van een vergunningsaanvraag en de procedure van de aanvraag wordt aangegeven.
http://wetten.overheid.nl