Wet Publieke Gezondheid

Deze wet vervangt de wet collectieve preventie, de infectieziektenwet en de quarantainewet. Deze wet vormt de wettelijke onderbouwing en legitimering voor de infectieziektenbestrijding in Nederland. De verplichting tot melding en wiens verantwoordelijkheid dit is, wordt beschreven evenals zaken als gedwongen isolatie, rechterlijke toetsing, verantwoordelijkheid voor de uitvoering, financiering en handhaving van de gemeentelijke infectieziektenbestrijding.
http://wetten.overheid.nl