Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Wijzigingswet Kwaliteitswet zorginstellingen en Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Deze wet is een aanvulling op de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De zorgaanbieder wordt verplicht tot het melden van calamiteiten en seksueel misbruik.
http://wetten.overheid.nl