Wijzigingswet Kwaliteitswet zorginstellingen en Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Deze wet is een aanvulling op de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De zorgaanbieder wordt verplicht tot het melden van calamiteiten en seksueel misbruik.
http://wetten.overheid.nl