Wijzigingswet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet waarin enkele wijzigingen int de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters) worden uitgewerkt.
http://wetten.overheid.nl