Zorgverzekeringswet

In deze wet wordt het stelsel van zorgverzekeringen uitgewerkt, o.a. informatie over samenstelling basispakket, verplicht eigen risico, plicht tot verzekerd zijn.
http://wetten.overheid.nl