Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

Zorgverzekeringswet

In deze wet wordt het stelsel van zorgverzekeringen uitgewerkt, o.a. informatie over samenstelling basispakket, verplicht eigen risico, plicht tot verzekerd zijn.
http://wetten.overheid.nl