De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat ruim 4 miljoen tbc-patiënten niet worden bereikt met de huidige tbc-bestrijdingsprogramma’s.image_of_poster_1

De ziekte treft vooral arme en niet georganiseerde bevolkingsgroepen. Meer dan 95% van alle slachtoffers wonen in ontwikkelingslanden. Het verband tussen armoede en tuberculose is vaak aangetoond en omdat de ziekte vooral jong volwassenen treft leiden de gevolgen vaak tot een neerwaartse economische spiraal.

Om juist de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken is samenwerking met lokale gemeenschapsorganisaties essentieel. Niet alleen om ervoor te zorgen dat mensen goed worden geïnformeerd over de ziekte, maar ook om de bevolking te betrekken bij het vaak langdurige genezingsproces.

Daarom zet KNCV Tuberculosefonds sterk in op samenwerking met lokale organisaties, het betrekken van gemeenschappen en het opzetten van patiënt gerichte behandelmethodes, door middel van:

  • Beleidsontwikkeling en het delen van inspirerende praktijkervaringen
  • Advies bij planning, implementatie en monitoring en evaluatie
  • Voorlichting
  • Dataverzameling en onderzoek
  • Introductie van innovatieve patiënt gerichte behandelmethodes