Dear visitor

It looks like you want to view this
website in a different language.

Please click here to view this website in English.
icon

 

illustratie bij vraag Wat is tuberculoseTuberculose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, Mycobacterium tuberculosis. Deze bacterie veroorzaakt in het lichaam ontstekingen. Er worden als het ware knobbeltjes van bacteriën gevormd in het lichaam (tuberculose betekent eigenlijk knobbeltjesziekte). Het kan vele jaren duren voordat iemand uiteindelijk de ziekte tuberculose ontwikkelt. De meest voorkomende vorm van tuberculose is longtuberculose. Tuberculose kan ook in veel andere organen voorkomen, een veel voorkomende vorm van tuberculose in Nederland is tuberculose van de lymfeklieren. In 2014 was er bij 55 procent van de patiënten in Nederland sprake van longtuberculose (al dan niet in combinatie met tuberculose elders in het lichaam).

Tuberculose vroeger

Vroeger sprak men over de tering in plaats van over tuberculose. Artsen stonden machteloos tegenover deze ziekte waarbij mensen langzaam weg teerden. De kans dat de patiënt aan tuberculose zou sterven was groot. Men bedacht de meest vreemde diëten om de ziekte te bestrijden: van rauw vlees en moedermelk tot gemalen padden.

In de 19e eeuw was tuberculose de ziekte waaraan de meeste mensen overleden. Vooral in de steden waar fabrieksarbeiders in armoedige huizen dicht op elkaar woonden. Men dacht in die tijd dat de ziekte erfelijk was. Het raadsel van de tering werd in 1882 opgelost door de Duitse arts Robert Koch (1843 – 1910). Hij toonde aan dat de ziekte niet erfelijk is, maar veroorzaakt werd door een bacterie. In 1890 ontdekte Koch ook de stof tuberculine. Een stof die nu nog steeds wordt gebruikt voor de tuberculinehuidtest (mantoux). Robert Koch kreeg voor zijn ontdekking de Nobelprijs.

Boeken over tuberculose

Tuberculose is een ziekte waarmee veel mensen zijn geconfronteerd. Velen hebben de ziekte zelf gehad of familieleden en vrienden kregen de ziekte.

Er zijn diverse boeken met persoonlijke ervaringen van mensen met tuberculose, zoals bv. “De Toverberg” van Thomas Mann, een boek waarin de sfeer van een luxe Zwitsers sanantorium wordt beschreven. Andere boeken zijn bv. “Drie kameraden” van Erich Maria Remarque; “Schaduw der bergen” van Anthonie Donker; “Koentje van Kattenburg” van Cor Bruyn; “Sanatorium” van Henri Knap; “Een eigen gezicht” van Eboite Groult; “Toen TB nog tering was” van H. Meins.