Ethiopië: betrokkenheid van maatschappelijke organisaties helpt moeders te bereiken

De afgelopen twee jaar heeft Ethiopië met opmerkelijk succes maatschappelijke organisaties weten te betrekken bij de strijd tegen tbc, zoals vrouwenorganisaties in de dichtbevolkte sloppenwijken van Addis Ababa, waar het riscico op tbc heel hoog is.Ethiopie koffie ceremonie

Deze organisaties zetten zich al in voor preventie van hiv, een betere gezondheid voor moeder en kind en een einde aan geweld tegen vrouwen. En nu dus ook tegen de verspreiding van tbc. Zij bereiken vooral vrouwen, via de traditionele Ethiopische koffieceremonies. Zo waarschuwen ze hen dat kinderen, met name degenen jonger dan vijf jaar, een hoog risico op tbc hebben als ze in huis wonen met iemand die onbehandelde “open” (besmettelijke) long-tbc heeft.

Voorlichters van deze vrouwenorganisaties volgen een trainingsprogramma, ontwikkeld door KNCV in samenwerking met het landelijke tbc-programma. Het trainingsprogramma leert de voorlichters wat de symptomen zijn van tbc en dat ze iedereen met mogelijke tuberculose moeten doorverwijzen. Deelnemers leren ook hoe ze mensen kunnen mobiliseren, het stigma rond tbc kunnen tegengaan en meer patiëntgerichte gezondheidszorg kunnen bevorderen.

Op basis van het succes van de afgelopen twee jaar neemt het landelijke tbc-programma deze aanpak over. KNCV is gevraagd dit model nu ook toe te passen in andere steden. Het is van groot belang meer educatief materiaal te maken in de vele talen die Ethiopië rijk is. Ook beeldgerichte informatie is essentieel. Opinieleiders in de gemeenschap kunnen hiermee mensen met symptomen van tuberculose aansporen zich in een vroeg stadium te laten onderzoeken. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat tbc-patiënten hun behandeling volhouden en afmaken.