Ethiopië: betrokkenheid van maatschappelijke organisaties helpt moeders te bereiken

De afgelopen twee jaar heeft Ethiopië met opmerkelijk succes maatschappelijke organisaties weten te betrekken bij de strijd tegen tbc, zoals vrouwenorganisaties in de dichtbevolkte sloppenwijken van Addis Ababa, waar het riscico op tbc heel hoog is.Ethiopie koffie ceremonie

Deze organisaties zetten zich al in voor preventie van hiv, een betere gezondheid voor moeder en kind en een einde aan geweld tegen vrouwen. En nu dus ook tegen de verspreiding van tbc. Zij bereiken vooral vrouwen, via de traditionele Ethiopische koffieceremonies. Zo waarschuwen ze hen dat kinderen, met name degenen jonger dan vijf jaar, een hoog risico op tbc hebben als ze in huis wonen met iemand die onbehandelde “open” (besmettelijke) long-tbc heeft.

Voorlichters van deze vrouwenorganisaties volgen een trainingsprogramma, ontwikkeld door KNCV in samenwerking met het landelijke tbc-programma. Het trainingsprogramma leert de voorlichters wat de symptomen zijn van tbc en dat ze iedereen met mogelijke tuberculose moeten doorverwijzen. Deelnemers leren ook hoe ze mensen kunnen mobiliseren, het stigma rond tbc kunnen tegengaan en meer patiëntgerichte gezondheidszorg kunnen bevorderen.

Op basis van het succes van de afgelopen twee jaar neemt het landelijke tbc-programma deze aanpak over. KNCV is gevraagd dit model nu ook toe te passen in andere steden. Het is van groot belang meer educatief materiaal te maken in de vele talen die Ethiopië rijk is. Ook beeldgerichte informatie is essentieel. Opinieleiders in de gemeenschap kunnen hiermee mensen met symptomen van tuberculose aansporen zich in een vroeg stadium te laten onderzoeken. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat tbc-patiënten hun behandeling volhouden en afmaken.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.