Meer maatregelen tegen tbc bij kinderen

Kinder-tbc kent specifieke uitdagingen die vragen om aangepaste maatregelen, van screening en diagnose tot preventieve therapie. Het afgelopen jaar investeerde KNCV in hoogwaardige tbc-diagnose en -behandeling voor kinderen in onder andere Ethiopië, Indonesië, Kazachstan, Kirgizië, Nigeria, Vietnam en Tadzjikistan.Foto Bert Tomson - © KNCV Tuberculosefonds 0173

In Nigeria bijvoorbeeld hielp KNCV bij de ontwikkeling van het nationale handboek voor diagnose en management van kinder-tbc. Het resultaat was dat in 2014 meer dan 2.000 tbc-patiëntjes onder de 5 jaar werden gediagnosticeerd en behandeld.

In Vietnam werken we aan een structurele opzet van tbc-zorg voor kinderen. Om kinderen beter toegang te geven tot diagnose en behandeling, werd in 2014 in vier provincies een proefproject gestart met introductie van Isoniazide Preventieve Therapie (IPT), waarbij KNCV zorgde voor de supervisie en evaluatie. Aan het proefproject namen 35 districten deel. Na een gunstige evaluatie werd het proefproject succesvol opgeschaald, waarbij wij het NTP advies en hulp gaven bij de uitvoering in 18 provincies.

Deze aanpak van kinder-tbc is nu nationaal beleid, met speciaal voorlichtingsmateriaal en gestandaardiseerde rapportage. Ook ondersteunt KNCV gezondheidswerkers die families bezoeken van patiënten met besmettelijke tbc, om tbc actief op te sporen onder gezinsleden, in het bijzonder kleine kinderen. Zo voorkomen we dat kinderen thuis besmet worden en, soms jaren later, ziek worden.