Patientgerichte palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de patiëntgerichte zorg ter verlichting van het lijden van chronisch zieken met beperkte behandelingsopties. Deze zorgvorm is gericht op patiënten en familie. Palliatieve zorg wordt in veel landen in het ziekenhuis gegeven. Mensen met M/XDR-tbc voelen zich echter niet altijd op hun gemak in een ziekenhuis. Als zij de keuze hebben, willen ze liever thuis (ambulant) behandeld worden.

In Kirgizië kunnen chronisch zieke patiënten nu ook kiezen voor ambulante behandeling, mits de familie voor hen kan zorgen en er afdoende maatregelen zijn genomen om de familie te beschermen tegen tbc- infectie. Toegang tot palliatieve zorg maakt deel uit van de ‘continue zorg’ die Kirgizië omschreven heeft in zijn nieuwe, systematische en allesomvattende programmabenadering van tbc-bestrijding. Palliatieve zorg voor tbc is vergelijkbaar met palliatieve zorg voor andere ziekten; de zorg moet worden afgestemd op de specifieke behoeften van de tbc-patiënt. Er is bijvoorbeeld meer behoefte aan verlichting bij ademhalingsproblemen dan aan pijnstilling. Bovendien verschijnen er steeds nieuwe medicijnen tegen tuberculose die aan deze patiënten kunnen worden verstrekt.

Gezondheidswerkers en verzorgers hebben speciale training nodig voor het verlenen van palliatieve zorg aan deze categorie patiënten. In 2014 ontwikkelde KNCV een trainingsmodule voor gezondheidswerkers over tbc-specifieke palliatieve zorg. Dat deden wij samen met het Postgraduate Institute (PGI), dat zich inzet voor continue medische educatie in Kirgizië. Samen ontwikkelden wij bovendien educatief materiaal voor gebruik in het werk met patiënten, verzorgers en medisch personeel.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.