Patientgerichte palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de patiëntgerichte zorg ter verlichting van het lijden van chronisch zieken met beperkte behandelingsopties. Deze zorgvorm is gericht op patiënten en familie. Palliatieve zorg wordt in veel landen in het ziekenhuis gegeven. Mensen met M/XDR-tbc voelen zich echter niet altijd op hun gemak in een ziekenhuis. Als zij de keuze hebben, willen ze liever thuis (ambulant) behandeld worden.

In Kirgizië kunnen chronisch zieke patiënten nu ook kiezen voor ambulante behandeling, mits de familie voor hen kan zorgen en er afdoende maatregelen zijn genomen om de familie te beschermen tegen tbc- infectie. Toegang tot palliatieve zorg maakt deel uit van de ‘continue zorg’ die Kirgizië omschreven heeft in zijn nieuwe, systematische en allesomvattende programmabenadering van tbc-bestrijding. Palliatieve zorg voor tbc is vergelijkbaar met palliatieve zorg voor andere ziekten; de zorg moet worden afgestemd op de specifieke behoeften van de tbc-patiënt. Er is bijvoorbeeld meer behoefte aan verlichting bij ademhalingsproblemen dan aan pijnstilling. Bovendien verschijnen er steeds nieuwe medicijnen tegen tuberculose die aan deze patiënten kunnen worden verstrekt.

Gezondheidswerkers en verzorgers hebben speciale training nodig voor het verlenen van palliatieve zorg aan deze categorie patiënten. In 2014 ontwikkelde KNCV een trainingsmodule voor gezondheidswerkers over tbc-specifieke palliatieve zorg. Dat deden wij samen met het Postgraduate Institute (PGI), dat zich inzet voor continue medische educatie in Kirgizië. Samen ontwikkelden wij bovendien educatief materiaal voor gebruik in het werk met patiënten, verzorgers en medisch personeel.