Voorlichting aan jonge ouders in Ethiopia

Deze jonge Ethiopische moeder heeft met haar kind geposeerd voor een voorlichtingsposter over tbc. Nadat bij de moeder tbc was vastgesteld, bleek vier maanden later ook haar kindje besmet te zijn.Foto 9_Motherchild 1 Ethiopie

De posters zijn bedoeld om ouders te wijzen op het gevaar voor besmetting van hun kinderen, als zij zelf of iemand in de directe omgeving tbc hebben. Met een preventieve behandeling met IPT (Isoniazid Preventive Therapy) kan worden voorkomen dat de kinderen ziek worden. Hoe meer ouders zijn voorgelicht en hun kind in de kliniek laten nakijken, hoe meer toekomstig leed we kunnen besparen.

image_of_poster_2 image_of_poster_1