Tbc bij kinderen

Foto 7_kenia
Moeder zoekt behandeling voor haar kindje in Kenia

Tuberculose is mondiaal een van de top tien dodelijkste ziekten bij (jonge) kinderen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat ieder jaar bijna 170.000 kinderen aan tbc sterven en dat meer dan een miljoen kinderen met tbc zijn geïnfecteerd.

Kinderen met tbc zijn minder vaak besmettelijk dan volwassenen; hierdoor was tbc onder kinderen lange tijd geen prioriteit voor de volksgezondheid. Maar kinderen hebben wel een verhoogd risico op het ontwikkelen van ernstige vormen van tbc, die vaak dodelijk zijn of hen levenslang gehandicapt kunnen maken. Dat kunnen we voorkomen als we nu actie ondernemen!

“Geen enkele generatie mag opgroeien met een tbc-tijdbom die later ook weer overgedragen kan worden op volgende generaties”, aldus tbc-specialist Agnes Gebhard van KNCV Tuberculosefonds.

Vroegtijdige opsporing redt kinderlevens

Door tuberculose bij kinderen vroegtijdig op te sporen en te behandelen kunnen we levens redden en veel leed besparen. Dat doen we door kinderen, die wonen bij een volwassene met besmettelijke tuberculose, actief op te zoeken, te registreren en te screenen. Zijn de kinderen geïnfecteerd, dan krijgen ze direct een behandeling met tbc-medicijnen. Zijn ze niet aantoonbaar ziek, dan krijgen ze een preventieve behandeling. Zo voorkomen we dat ze later alsnog ziek worden. Met deze aanpak kunnen we 70 tot 90% van alle tbc-patiënten voorkomen!

Op zoek naar medicijnen op maat

Zodra de diagnose is gesteld is kindertuberculose niet moeilijk om succesvol te genezen. Maar geschikte tbc-medicijnen in een kindvriendelijke, vloeibare vorm zijn meestal nog niet beschikbaar, en de tabletten voor volwassenen zijn veel te groot voor kleine kinderen om door te slikken. Soms worden de pillen bestemd voor volwassenen gebruikt (in gemalen vorm), met het risico van ofwel een onder-dosering of een overdosering van medicijnen voor het kind.

Veel erger is het als een kind de multiresistente vorm van tuberculose heeft. Dan moet het niet alleen maandenlang dagelijks grote pillen slikken met tal van bijwerkingen, maar ook nog eens dagelijks nare injecties ondergaan. Bovendien is zo’n kind vaak maanden lang van huis, omdat de behandeling in een ziekenhuis ver van thuis moet plaatsvinden.

KNCV Tuberculosefonds doet onderzoek naar manieren om de behandeling voor kinderen dragelijker te maken. Bijvoorbeeld met innovatieve behandelprotocollen, waarbij een kind niet maandenlang van huis hoeft te zijn maar dichtbij zijn familie behandeld kan worden.

In lijn met de WHO

Binsar Malik had zelf MDR-tbc en herkende de symptomen bij zijn 8-jarige dochter Keshia. Door zijn alertheid kon Keshia snel behandeld worden. Vaak worden de symptomen van tbc bij kinderen niet herkent.
Binsar Malik had zelf MDR-tbc en herkende de symptomen bij zijn 8-jarige dochter Keshia. Door zijn alertheid kon Keshia snel behandeld worden. Vaak worden de symptomen van tbc bij kinderen niet herkend.

KNCV Tuberculosefonds vindt dat de strijd tegen kinder-tbc een hogere prioriteit verdient in de mondiale gezondheidzorg.  We werken dagelijks aan een betere preventie, diagnose en behandeling van tbc bij kinderen en vinden dat dit een vast onderdeel moet vormen van de algemene kind- en jeugdzorg.

Daarvoor nemen onze experts ook deel aande beleidsvorming door de Wereldgezondheidszorg (WHO). In 2013 presenteerde de WHO een strategie voor de strijd tegen kinder- en jeugdtuberculose wereldwijd. De strategie geeft aan wat op meerdere fronten nodig zal zijn om uiteindelijk alle kindersterfte aan tbc terug te kunnen brengen tot nul. Hiervoor roept WHO alle betrokkenen en belanghebbenden binnen de jeugdgezondheidszorg op tot actie. Tien nationale en mondiale actiepunten worden in de strategie genoemd.

KNCV helpt landen om deze actiepunten in de praktijk te brengen. Zo hebben we een benchmark (hulpmiddel of checklist) ontwikkeld waarmee de landen gemakkelijk hun uitgangssituatie in kaart kunnen brengen en de benodigde stappen om de situatie te verbeteren kunnen formuleren.

Voorbeelden van landen waar wij investeren in verbeterde kwaliteit van de diagnose en behandeling van tbc bij kinderen zijn: Ethiopië, Indonesië, Kazachstan, Kirgizië, Nigeria, Tadzjikistan, en Vietnam.

Video van Floyd.

Thembi Jakiwe: Strength of a Woman

Thembi Jakiwe: Strength of a Woman from Visual Epidemiology on Vimeo.

 

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.