Versterken lokale infrastructuur

KNCV werkt vanuit de visie dat een duurzame tbc-bestrijding alleen mogelijk is als deze is ingebed in de reguliere gezondheidszorg systemen van een land. Daarom werken we altijd nauw samen met de nationale tbc-bestrijding en dragen we zoveel mogelijk van onze k20140521_105144 Suzanne Zambiaennis aan hen over.  Ook proberen we alle relevante lokale organisaties te betrekken, zoals privé klinieken, verzekeringsmaatschappijen en netwerken binnen de verschillende gemeenschappen. Om daadwerkelijk een verschil te maken is de inzet en samenwerking van alle betrokkenen essentieel.

We ondersteunen lokale overheden met:

  • Strategische en praktische planning
  • Het mobiliseren van middelen (financiën en menskracht)
  • Organisatie en coördinatie van betrokkenheid van andere sectoren en partners
  • Systemen voor meten en evalueren