Benoemingen Raad van Toezicht

In de Algemene Ledenvergadering van KNCV Tuberculosefonds van 18 mei jl. is mevrouw D. (Dina) Boonstra, voorzitter, na drie benoemingstermijnen volgens rooster teruggetreden uit de Raad van Toezicht. Ter ere van haar afscheid en bij wijze van afscheidscadeau heeft zij onder de paraplu van KNCV Tuberculosefonds een zogeheten Fonds op Naam opgericht, het Jakob & Carolina Fonds, dat tijdens deze ledenvergadering officieel is geannonceerd. Het fonds zal worden ingezet voor de opleiding van mensen die tbc-patiënten ondersteunen tijdens hun lange en zware behandeling.

De heer  A.A.H.M. (Ton) van Dijk is per deze datum aangetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht. Ton van Dijk is sinds 2013 lid van de Raad van Toezicht van KNCV Tuberculosefonds, en was tot op heden lid van de Audit Commissie.

De Algemene Ledenvergadering heeft de heer drs. D.S. (Dirk) Dotinga herbenoemd voor een tweede benoemingstermijn (2016 -2020). Hij is teruggetreden als vice voorzitter van de Raad van Toezicht en blijft aan als voorzitter van de Audit Commissie. De Raad van Toezicht heeft mevrouw mr. M.C.B. (Mirella) Visser, sinds 2015 lid van de Raad van Toezicht van KNCV Tuberculosefonds, benoemd tot vice voorzitter.

Mevrouw mr. M.C. (Maria) van der Sluijs – Plantz is toegetreden tot de Audit Commissie als lid.

Klik hier voor een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht.

Taak
De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden, zowel voor- als achteraf, op het gevoerde bestuur en de algemene gang van zaken binnen KNCV Tuberculosefonds. Leden van de Raad van Toezicht werken onafhankelijk en onbezoldigd. De Raad van Toezicht stelt de jaarrekening vast, en verleent onder meer goedkeuring aan het financiële beleid, de jaarplannen en de strategische koers van de organisatie. Naast de toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol in het te volgen beleid en de strategie van KNCV Tuberculosefonds.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.