KNCV maakt zich klaar voor vernieuwing in de behandeling van multiresistente tuberculose

Van 16-18 juni komen 63 tbc-deskundigen en landenvertegenwoordigers uit twintig landen bijeen op het kantoor van KNCV Tuberculosefonds in Den Haag om kennis uit te wisselen over het beter behandelen van patiënten met multiresistente tuberculose (MDR-tbc). De artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en bestuurders van acht organisaties betrokken bij het Challenge TB project bespreken dan hoe we meer van deze ernstig zieke patiënten kunnen genezen met de introductie van een verkorte medicijnkuur en het verantwoord inzetten van het nieuwe medicijn Bedaquiline.
Doel van de bijeenkomst is experts van de landen bij te scholen in het verantwoorde gebruik van deze nieuwe medicijnen onder gestandaardiseerde voorwaarden en het voorbereiden van specifieke actieplannen voor het volgende jaar.

KNCV Tuberculosefonds is nauw betrokken bij de introductie van nieuwe medicijnen en verkorte behandelingen, en helpt bijvoorbeeld mee bij het opzetten van systemen om medicijnbijwerkingen te rapporteren, wat een van de voorwaarden is voor gebruik van de nieuwe medicijnen.
De groei van MDR-tbc is een zorgwekkende ontwikkeling in de tbc-bestrijding wereldwijd. Deze moeilijk-te-bestrijden vorm van de infectieziekte dreigt de successen van de jarenlange strijd tegen tuberculose ongedaan te maken. We zagen dit al gebeuren in sommige delen van Oost-Europa en Centraal-Azië na de val van de Sovjet-Unie. Bij MDR-tbc is de infectieziekte immuun geworden voor de belangrijkste eerstelijnsmedicijnen tegen tuberculose.

MDR-tbc wordt tot nu toe standaard behandeld met een zeer dure medicijnkuur, die twee jaar lang kan duren en vanwege de ernstige bijwerkingen voor patiënten moeilijk vol te houden is. Nu zijn er nieuwe behandelmethoden ontwikkeld die een goed alternatief bieden en die levensreddend kunnen zijn voor sommige patiënten voor wie geen ander middel meer werkt. Maar deze nieuwe behandelmethoden mogen alleen onder strikte voorwaarden worden ingezet. Patiënten in behandeling moeten heel goed worden opgevolgd om te beoordelen of de nieuwe behandeling aanslaat en welke bijwerkingen er zijn.

De nieuwe medicijnen (voor het eerst in vijftig jaar) en de verkorte behandeling met bestaande medicijnen zijn behandelmethodes die nog niet in alle landen zijn goedgekeurd. Soms zijn deze medicijnen nog niet beschikbaar in een land. Wij helpen mee om de gegevens te verzamelen die de landen nodig hebben om wel goedkeuring te kunnen geven. We werken ook mee aan het opstellen van duidelijke richtlijnen en afspraken over welke patiënten in aanmerking komen voor welke behandeling, en aan beheersystemen die voorraadbeheer en een onafgebroken toevoer van medicijnen mogelijk maken. Hiermee wordt voorkomen dat er nieuwe resistentie tegen de medicijnen kan ontstaan door een gebrekkig toezicht en begeleiding van de behandeling.
Aan het eind van de driedaagse bijeenkomst zullen de deelnemers beter bekend zijn met het nieuwste beleid en met de inbreng van het Challenge TB programma, zodat zij gepast advies kunnen geven aan de landen over deze nieuwe aanpak van MDR-tbc.

Dit levert dubbel voordeel op: met beter gebruik van bestaande medicijnen en een verantwoord gebruik van het nieuwe medicijn Bedaquiline kunnen we voor individuele patiënten en de gezondheidszorg de behandeling aanzienlijk verlichten.

Foto KNCV Tuberculosefonds: Bijeenkomst in 2015 in Almaty, Kazakhstan met onze partners in de regio Centraal-Azië over verkorte en betere behandeling van MDR-tbc met nieuwe medicijnen.

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.