Wieneke Meijer benoemd tot lid Raad van Toezicht

Onlangs is mevrouw drs W. (Wieneke) Meijer door de leden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van KNCV Tuberculosefonds. Mevrouw Meijer (1964) is momenteel teammanager van de afdeling tbc-bestrijding van de GGD Amsterdam. Zij is tevens voorzitter van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) en volgt hiermee de heer M. (Maurits) Verhagen op. Sinds 2014 was zij al vicevoorzitter van de CPT. Zij participeert daarnaast in de stuurgroep Tuberculose van GGDGHOR Nederland en participeerde in de klankbordgroep voor het Nationaal Plan tuberculosebestrijding 2015-2020.

De overige leden van de Raad van Toezicht zijn mr. A.A.H.M. (Ton) van Dijk (voorzitter), mevrouw mr. M.C.B. (Mirella) Visse (Vice Voorzitter), drs. D.S. Dotinga (Dirk), Prof. dr. J.H. (Jan Hendrik) Richardus en mevrouw mr. M.C. (Maria) van der Sluijs – Plantz.

Taak
De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden, zowel voor- als achteraf, op het gevoerde bestuur en de algemene gang van zaken binnen KNCV Tuberculosefonds. Leden van de Raad van Toezicht werken onafhankelijk en onbezoldigd. De Raad van Toezicht stelt de jaarrekening vast, en verleent onder meer goedkeuring aan het financiële beleid, de jaarplannen en de strategische koers van de organisatie. Naast de toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol in het te volgen beleid en de strategie van KNCV Tuberculosefonds.

 

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.