Wieneke Meijer benoemd tot lid Raad van Toezicht

Onlangs is mevrouw drs W. (Wieneke) Meijer door de leden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van KNCV Tuberculosefonds. Mevrouw Meijer (1964) is momenteel teammanager van de afdeling tbc-bestrijding van de GGD Amsterdam. Zij is tevens voorzitter van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) en volgt hiermee de heer M. (Maurits) Verhagen op. Sinds 2014 was zij al vicevoorzitter van de CPT. Zij participeert daarnaast in de stuurgroep Tuberculose van GGDGHOR Nederland en participeerde in de klankbordgroep voor het Nationaal Plan tuberculosebestrijding 2015-2020.

De overige leden van de Raad van Toezicht zijn mr. A.A.H.M. (Ton) van Dijk (voorzitter), mevrouw mr. M.C.B. (Mirella) Visse (Vice Voorzitter), drs. D.S. Dotinga (Dirk), Prof. dr. J.H. (Jan Hendrik) Richardus en mevrouw mr. M.C. (Maria) van der Sluijs – Plantz.

Taak
De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden, zowel voor- als achteraf, op het gevoerde bestuur en de algemene gang van zaken binnen KNCV Tuberculosefonds. Leden van de Raad van Toezicht werken onafhankelijk en onbezoldigd. De Raad van Toezicht stelt de jaarrekening vast, en verleent onder meer goedkeuring aan het financiële beleid, de jaarplannen en de strategische koers van de organisatie. Naast de toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol in het te volgen beleid en de strategie van KNCV Tuberculosefonds.