De ondersteuning van professionele richtlijnen en besluitvorming in de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding (CPT)

De Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) beoogt een spin in het web van de Nederlandse tbc-bestrijding te zijn. Zij vormt het landelijke, multidisciplinaire overleg van professionals in de tbc-bestrijding. Al meer dan 60 jaar worden in de CPT de richtlijnen en protocollen voor de bestrijding van tuberculose in Nederland vastgesteld, in goed overleg met de klinische sector, met name de longartsen (NVALT).
De CPT heeft als taak om relevante bestuurlijke, technische, medisch-inhoudelijke en epidemiologische ontwikkelingen te signaleren, te interpreteren en zo nodig een landelijk gecoördineerde actie te initiëren ten behoeve van een doeltreffende, doelmatige en eenduidige bestrijding van tuberculose.
De CPT beoogt met haar werkzaamheden tevens het draagvlak voor samenhangend nationaal en internationaal beleid in de tbc-bestrijding te vergroten en de deskundigheid van de CPT-leden te bevorderen.

Samenstelling en werkwijze
De voorzitter van de CPT is een arts tbc-bestrijding of longarts van een GGD. Momenteel is dat mevrouw W. Meijer, arts tbc-bestrijding, hoofd afdeling tbc-bestrijding GGD Amsterdam.
KNCV Tuberculosefonds verzorgt het secretariaat van de CPT. Secretaris is op dit moment mevrouw C.G.M. Erkens, arts tbc-bestrijding.
In de CPT zijn de regio’s voor tbc-bestrijding vertegenwoordigd en tevens de relevante beroepsverenigingen en ketenpartners. De CPT heeft 23 vaste leden en komt 4 keer per jaar bijeen.
Meer informatie over leden en de werkwijze van de CPT vindt u in het Huishoudelijk Reglement.

Werkgroepen
De CPT heeft een aantal werkgroepen ingesteld. Er zijn permanente werkgroepen zoals de Plenaire visitatiecommissie en de Werkgroep MSR. Andere werkgroepen worden ingesteld voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor het maken van een richtlijn, inclusief de evaluatie van de implementatie.
Bij het samenstellen van de werkgroepen wordt gestreefd naar een brede samenstelling zowel in geografische zin als qua deskundigheid en discipline. In werkgroepen kunnen ook niet CPT-leden zitting hebben.
De vaste werkgroepen van de CPT zijn:

Vergaderdata

2017

Vrijdag 17 maart

Vrijdag 30 juni

Vrijdag 22 september

Vrijdag 8 december

Locatie: Jaarbeurs Vergadercentrum (Beatrixgebouw), Utrecht