KNCV poeptest-training in Addis Ababa (Ethiopië)

In het najaar van 2018 presenteerde KNCV Tuberculosefonds de revolutionaire KNCV poeptest, waarmee (multiresistente) tuberculose pijnloos en gemakkelijk bij kinderen kan worden opgespoord. In potentie kunnen hierdoor veel meer kinderen worden getest en vele kinderlevens worden gered. Als vervolg op de eerste positieve resultaten van de KNCV poeptest, werd in Ethiopië onlangs een vierdaagse training voor laboranten en een oriëntatiedag voor clinici georganiseerd.

Het doel van dit project is om het gebruik van ontlasting voor de diagnose van tuberculose (TBC) bij kinderen te vergelijken met de huidige routinematige procedure van een sputummonster in combinatie met een klinische diagnose. Het verkrijgen van sputum, ofwel slijm, is bij kleine kinderen lastig omdat zij dit niet op commando kunnen ophoesten. Met een slangetje moet het daarom uit de maag of neusholte gehaald worden. Dit is veelal pijnlijk en traumatisch. De KNCV poeptest is daarentegen pijnloos en gemakkelijk.

Meer specifiek zijn de projectdoelstellingen als volgt:

1) De overeenkomsten tussen sputum en stoelgang bepalen om een bacteriologische bevestiging van TBC te verkrijgen

2) Beoordelen of GeneXpert MTB/RIF-testen van ontlastingsmonsters bij kinderen mogelijk is met KNCV’s one step methode

3) Meten hoe laboratoriummedewerkers het gebruik van ontlasting voor het vaststellen van TBC bij kinderen accepteren

4) Onderzoeken of het gebruik van ontlasting bij de diagnose van longtuberculose het percentage bacteriologische bevestigingen van TBC-gevallen bij kinderen verhoogt

Het project in Ethiopië is een samenwerking tussen KNCV, USAID/Challenge TB, EPHI, het nationale TBC-programma van het Federale Ministerie van Volksgezondheid en Addis Ababa City Health Bureau. De laboranten en clinici die deelnamen aan de training zijn werkzaam bij negentien medische instellingen (zestien gezondheidscentra en drie ziekenhuizen).

De training werd gefaciliteerd door KNCV/USAID/Challenge TB. Het begon met een oriëntatie voor de leidinggevenden. Daarbij stonden centraal: het doel van het project, het belang van TBC-diagnose bij kinderen, de uitdagingen met de huidige invasieve methoden om sputum te verzamelen en de noodzaak om over te gaan naar niet-invasieve methoden.

Op de tweede dag werden de details van de studie, verantwoordelijkheden van de medewerkers en praktische zaken besproken. De laatste twee dagen werden door de laboranten negentien ontlastingsmonsters met succes verwerkt en de resultaten gerapporteerd.

Na de voltooiing van de training begint nu het inschrijven van patiënten voor de KNCV poeptest op alle negentien locaties. Het doel is om ten minste 500 kinderen met vermoedelijke tuberculose in te schrijven die allemaal – naast de routinematige procedures – één ontlastingsmonster ter beschikking stellen voor verwerking en testen. Het streven is dat in maart 2019 de eerste resultaten beschikbaar zijn.

De KNCV poeptest wordt ook uitgerold in Indonesië. Blijf onze website in de gaten houden voor meer informatie.