Nooit meer een pandemie: alles-in-één test voor alle infectieziekten

KNCV Tuberculosefonds zet zich de komende jaren in voor de wereldwijde invoering van een alles-in-één testmethode die alle infectieziekten en hun resistenties in één keer diagnosticeert. Het project Nooit meer een pandemie wordt voor 11 miljoen euro gefinancierd door het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij.

“Hiermee kunnen we nieuwe en bestaande ziektes vaststellen en de verspreiding en de vreselijke gevolgen voorkomen”, aldus Mustapha Gidado, directeur van het Tuberculosefonds.

Een vaccin kan een infectieziekte helemaal verbannen, maar de ontwikkeling daarvan kost tijd en succes is niet gegarandeerd. Voor COVID-19 ging de vaccin-ontwikkeling uitzonderlijk snel. Inmiddels zijn echter wel ruim 2 miljoen mensen aan COVID-19 overleden en de teller loopt op.

De dreiging is ook nog niet uit de lucht: de kans bestaat dat er een mutatie optreedt waardoor de huidige vaccins niet meer werken. Ook kan er weer een nieuwe infectieziekte opduiken. Voor een aantal andere belangrijke infectieziektes, zoals tuberculose (TBC) en hiv, zijn er bovendien nog geen effectieve vaccins. Een snelle diagnose, effectief ingrijpen door de overheid en de juiste behandeling zijn cruciaal om deze dreigingen in te dammen en levens te redden.

Gidado: “Om te voorkomen dat een ziekte zich ooit nog zo wijd verspreid, kan een alles-in-één test het verschil maken. Het is onze droom om ervoor te zorgen dat alle mensen, overal ter wereld toegang krijgen tot zo’n test. Dankzij de deelnemers aan de Postcode Loterij kunnen we levens redden en een pandemie in de toekomst voorkomen.”

Alles-in-één test

Het draagbare apparaatje werkt op basis van DNA-sequencing. Het heeft het formaat van een mueslibar en is als het ware een mini-laboratorium dat zelfs in afgelegen gezondheidscentra kan worden gebruikt. Het maakt gebruik van een internationale database om ziektes te kunnen herkennen. Nieuwe infectieziektes en nieuwe mutaties worden ook direct ontdekt.

Op dit moment wordt deze technologie nergens op patiëntniveau gebruikt. Het Tuberculosefonds wil daar verandering in brengen. Binnen vijf jaar moet het de internationale standaard zijn om bij infectieziekten direct een precieze diagnose te stellen, inclusief eventuele resistenties Zo kunnen vroegtijdig maatregelen worden genomen om te voorkomen dat een nieuwe ziekte uitgroeit tot een pandemie.

Tuberculose en andere infectieziektes

Naast het voorkomen van een nieuwe pandemie, is de alles-in-één test volgens het Tuberculosefonds een ware gamechanger voor het opsporen van resistenties bij reeds bestaande infectieziektes zoals tuberculose. Dit is momenteel na COVID-19 de meest dodelijke infectieziekte, met jaarlijks 1,4 miljoen sterfgevallen. Aan antimicrobiële resistentie (AMR) sterven elk jaar 1 miljoen mensen, waarvan een kwart aan resistente TBC. Veel van deze sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden. TBC en veel andere ziektes zijn goed te behandelen, als tijdig de juiste diagnose wordt gesteld.

Vooral in ontwikkelingslanden ontbreekt het nu vaak aan mogelijkheden om mensen snel te testen, te behandelen en verdere besmettingen te voorkomen. Het vaststellen van resistenties duurt vaak lang en voor vrijwel elke ziekte is een aparte test nodig. Dit is tijdrovend en niet alle testen worden door artsen aangevraagd. De symptomen zijn bijvoorbeeld niet duidelijk, de testen zijn niet voorhanden of ze moeten in verschillende laboratoria worden gedaan. Mensen blijven daardoor vaak onbehandeld en besmettelijk. In het ergste geval komen mensen te overlijden.

Om ervoor te zorgen dat de alles-in-één test in ontwikkelingslanden en alle andere landen ter wereld beschikbaar komt, bouwt het Tuberculosefonds op haar jarenlange ervaring in de TBC-bestrijding. De organisatie richt zich daarin onder meer op het introduceren, implementeren en opschalen van nieuwe testmethodes en medicijnen. ‘Nooit meer een pandemie’ gaat in 2021 van start in Nederland, Tanzania, Kirgizië en Vietnam.

Dorine Manson, managing director Nationale Postcode Loterij: “Met de komst van deze test die vroegdiagnostiek laagdrempelig maakt, wordt het leven van miljoenen mensen wereldwijd verbeterd. Ziektes kunnen eerder en nauwkeuriger worden gediagnosticeerd, waardoor eerder en effectiever behandeld kan worden. De gezondheidsstandaard wordt hierdoor wereldwijd hoger. We zijn trots dat we dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij dit baanbrekende initiatief voor een betere wereld mogelijk maken.”

Abdurahim: lang ziek door de verkeerde diagnose

Abdurahim uit Kirgizië was twee jaar oud, toen hij ineens stopte met lopen en alleen nog maar kon liggen. Zijn bezorgde ouders kregen te horen dat hij waarschijnlijk reuma had. Daarna stelden andere artsen een ontwricht dijbeen vast en daarom kreeg hij een metalen brace, die hij acht maanden droeg. Het waren verkeerde diagnoses, die het kleine jongetje en zijn familie veel leed bezorgden. Pas veel later bleek dat hij tuberculose had. Met de alles-in-één test, kan dit in de toekomst voorkomen worden.

Het hele aangrijpende verhaal van Abdurahim, is hier te lezen. 

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.